Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - plaza nr 3 - jaroslawiec24.pl

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

baner - akcyza

Kategoria: wszystkie kategorie

Wsparcie dla pogorzelców

06.02.2019

10:15

pozar 2Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru jaki miał miejsce dnia 05 lutego 2019 roku w miejscowości Marszewo. Pożar strawił dorobek całego życia rodziny. W wyniku pożaru spaleniu i zniszczeniu uległy pomieszczenia budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem, więźba dachowa wraz z pokryciem dachu, strop.
W związku z powyższym gorąco apelujemy i prosimy wszystkich, którzy mają taką możliwość o pomoc poszkodowanym.
 

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

17.01.2019

13:48

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar: Wybrzeże i morskie wody wewnętrzne RP (Bałtyk Południowy, Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 17.01.2019 do godz. 15:00 dnia 18.01.2019

Przebieg: W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego na całym wybrzeżu nastąpi wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Czas wydania: godz. 12:47 dnia 17.01.2019
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Krzysztofik

Sesja Rady Gminy

16.01.2019

15:29

sesjaZawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się IV sesja VIII kadencji RG Postomino.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG.

4. Przedstawienie informacji Wójta z realizacji uchwał za okres od dnia 11 października 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

Ogłoszenie wyników

14.01.2019

12:04

organizacje pozarzdoweWójt Gminy ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych na rok 2019 oraz w zakresie upowszechniania kulturalny fizycznej na rok 2019. Szczegóły w BIP: http://www.postomino.bip.net.pl/?c=323

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

14.01.2019

09:29

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE HYDROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar: Wybrzeże i morskie wody wewnętrzne RP (Bałtyk Południowy, Południowo-Wschodni, zachodniopomorskie, pomorskie)

Ważność: od godz. 07:00 dnia 14.01.2019 do godz. 14:00 dnia 15.01.2019

Przebieg: W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego wzdłuż wybrzeża nastąpi wzrost poziomów wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów alarmowych.

Czas wydania: godz. 06:46 dnia 14.01.2019
Dyżurny synoptyk: Anna Kubicka

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

08.01.2019

14:00

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE METEOROLOGICZNE

na pierwszą dobę

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo zachodniopomorskie,

Ważność: od godz. 07:30 dnia 08.01.2019 do godz. 07:30 dnia 09.01.2019

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego-zachodu.

 

czytaj więcej »

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

31.12.2018

12:07

organizacje pozarzdoweWójt Gminy Postomino zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie:

 

- upowszechniania działań kulturalnych na rok 2019

- upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019

Sesja Rady Gminy

17.12.2018

13:37

sesjaZawiadamiam, że w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się III sesja VIII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2. Przedstawienie uchwały Nr CDXXXVII.764.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Postomino na 2018 rok

czytaj więcej »

Sesja Rady Gminy

27.11.2018

10:33

sesjaZawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się II sesja VIII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Postomino.

czytaj więcej »

Konkurs

21.11.2018

14:48

organizacje pozarzdoweWójt Gminy Postomino ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2019.

Szczegóły tutaj:

- http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10185 (działania kulturalne)
- http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10184 (kultura fizyczna)

Sesja Rady Gminy

08.11.2018

11:05

sesjaZawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się LII sesja VII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Gminy Postomino VII kadencji w latach 2014-2018

czytaj więcej »

Wyniki z przeprowadzenia konsultacji społecznych

11.10.2018

15:12

organizacje pozarzdoweKonsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 262/2018 Wójta Gminy Postomino z dnia 25 września 2018 roku w terminie od 27 września 2018 roku do 10 października 2018 roku.    

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt uchwały ww. programu dostępny był także na stronie internetowej Urzędu Gminy Postomino i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „organizacje pozarządowe”.

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

03.10.2018

11:39

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński

Ważność: od godz. 09:00 dnia 03.10.2018 do godz. 17:00 dnia 03.10.2018

Przebieg: Prognozuje się silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, miejscami, głównie w powiatach wschodnich, porywy do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Początkowo możliwe burze.

Czas wydania: godz. 08:55 dnia 03.10.2018
Dyżurny synoptyk: Małgorzata Bachmatiuk

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

02.10.2018

14:55

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/2

Obszar: województwo zachodniopomorskie, powiat sławieński

Ważność: od godz. 16:00 dnia 02.10.2018 do godz. 09:00 dnia 03.10.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, po północy możliwe pojedyńcze porywy do 110 km/h z kierunków zachodnich.

Czas wydania: godz. 10:43 dnia 02.10.2018
Dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk

Sesja Rady Gminy

02.10.2018

08:33

sesjaZawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się L sesja VII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2. Przedstawienie informacji Wójta z realizacji uchwał za okres od dnia 18 kwietnia 2018 r. do dnia 5 września 2018 r.

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

26.09.2018

08:07

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: powiaty: gryficki, kamieński, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński, Świnoujście

Ważność (cz. urz.): od godz. 09:00 dnia 26.09.2018 do godz. 20:00 dnia 26.09.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego-zachodu.

Czas wydania: godz. 06:41 dnia 26.09.2018
Dyżurny synoptyk: Małgorzata Bachmatiuk

Radości bez miary

17.09.2018

12:29

1Uczestnicy świetlic środowiskowych gminy Postomino: ze Staniewic, Pieszcza i Korlina fantastycznie wykorzystali piękne, ciepłe piątkowe popołudnie, by rozwijać swe umiejętności ruchowe na ogromnym placu zabaw „Leonardia” w Krupach.

czytaj więcej »

Sesja Rady Gminy

03.09.2018

11:26

sesjaZawiadamiam, że w dniu 5 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XLIX sesja VII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2. Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej »

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

10.08.2018

09:07

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr w strefie brzegowej/1

Obszar: strefa brzegowa - część zachodnia

Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 10.08.2018 do godz. 17:00 dnia 10.08.2018

Przebieg: Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach do 7 w skali B

 

Czas wydania: godz. 07:39 dnia 10.08.2018
Dyżurny synoptyk: Ryszard Śliwiński

OSTRZEŻENIE PRZED UPAŁEM

30.07.2018

08:44

 OSTRZostrzezenie-meteoEŻENIE PRZED UPAŁEM

Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/ 2

Obszar: województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 30.07.2018 do godz. 20:00 dnia 01.08.2018

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 19°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Czas wydania: godz. 14:16 dnia 29.07.2018
Dyżurny synoptyk: Mariusz Pilipczuk

12345...124

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki