Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Spółki gminne

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

76-113 Postomino
tel./fax: (059) 810-92-52
e-mail: gpk@gpk.postomino.pl
www: www.gpk.postomino.pl
 

Prezes Zarządu: Bogdan Szlawski

Rada Nadzorcza:
- Szczepaniak Rafał
- Ludwikowski Wojciech
- Pazoła Elżbieta

Prokurent: Kasica Anna

Udział Gminy w kapitale zakładowym: 100%

Przedmiot działalności:
- produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- zbieranie odpadów niebezpiecznych
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
- demontaż wyrobów zużytych
- odzysk surowców z materiałów segregowanych
- działalność związaną z rekultywacja i pozostała działalność usługowa związana z gospodarka odpadami
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- roboty związane z budowa dróg i autostrad
- roboty związane z budowa mostów i tuneli
- roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- przygotowanie terenu pod budowę
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
- wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
- pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
- transport drogowy towarów
- magazynowanie i przechowywanie towarów
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
- pozostałe zakwaterowanie
- restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- pozostała gastronomiczna działalność usługowa
- przygotowywanie i podawanie napojów
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
- badania i analizy techniczne
- reklama
- badanie rynku i opinii publicznej
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki
- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- sprzątanie obiektów
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
- działalność związana z pakowaniem
- pozaszkolne formy edukacji
- działalność wspomagająca edukacje
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
- działalność obiektów kulturalnych
- działalność związana ze sportem
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna
- pogrzeby i działalność pokrewna

 

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjneturniej2018

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki