Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

12.12.2017

09:03

zima2017

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

4-plaza

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Wykonanie placu zabaw w Jarosławcu”

12.10.2011

11:42

Dnia 15 lipca 2010 r. w Gdańsku Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski podpisał z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. „Wykonanie placu zabaw w Jarosławcu” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to 24.999 zł, natomiast całkowita wartość projektu 65.728,87 zł. Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Jarosławiec.

czytaj więcej »

„Budowa pomostu widokowego nr 1 na jeziorze Wicko w miejscowości Jezierzany”

12.10.2011

11:40

Dnia 14 kwietnia 2010 r. Wójt Gminy Postomino Janusz Bojkowski podpisał umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” w zakresie operacji odpowiadających WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Decyzją Rady Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi projekt znalazł się na 1 miejscu listy rankingowej osiągając 90,33 punktów. Cel operacji to podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Jezierzany, promocja obszarów wiejskich oraz rozwój infrastruktury turystyki wiejskiej. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 194.744,21 zł. Poziom dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji inwestycji 17.06.2010 r. – 14.09.2010 r.

czytaj więcej »

„Remont sali wiejskiej w Rusinowie”

12.10.2011

11:38

Projekt został dofinansowany z PROW 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi". Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców wsi, uatrakcyjnienie form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Rusinowo. Koszt całkowity projektu wyniósł 368.456,26 zł, w tym koszty kwalifikowane 302.013 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 151.006 zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie luty-lipiec 2010. W ramach operacji wykonano roboty dachowe, docieplenie dachu i ścian, stolarkę okienną i drzwiową, tynki wewnętrzne, posadzki, roboty instalacyjne oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy (m.in. stoły, krzesła, zestaw sprzętu AV, meble, komputery, wyposażenie kuchenne).

czytaj więcej »

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie istniejącej zabudowy w miejscowości Łącko oraz przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Postomino”

12.10.2011

11:37

Uchwałą nr 447/10 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25.03.2010 r. projekt został zakwalifikowany do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Koszt całkowity operacji wynosi 2.849.788,28 zł. Poziom dofinansowania to 75% kosztów kwalifikowalnych. Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową. Zakres prac obejmuje:

czytaj więcej »

uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki