Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

Ogłoszenie o złożeniu oferty

07.10.201915:11

org

Ogłoszenie o złożeniu, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania działań kultury fizycznej o nazwie: „Jesienne Rozgrywki meczowe Wieża II Postomino Łącko”.
Wójt Gminy Postomino informuje, że dnia 03 października 2019 r. do Urzędu Gminy w Postominie wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Wieża” z siedzibą w Postominie na realizację zadania publicznego pn.: „Jesienne Rozgrywki meczowe Wieża II Postomino Łącko” w okresie od 10.10.2019 r. do 29.11.2019 r.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Wójt Gminy Postomino zamierza zlecić Klubowi Sportowemu „Wieża” z siedzibą w Postominie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego pn.: „Jesienne Rozgrywki meczowe Wieża II Postomino Łącko”.
W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszcza się złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od dnia 07 października 2019 r. do dnia 14 października 2019 r.: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej gminy Postomino.
Każdemu w terminie od dnia zamieszczenia niniejszej oferty do dnia 14 października 2019 roku przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Jesienne Rozgrywki meczowe Wieża II Postomino Łącko” w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Postominie.
Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Postomino zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Więcej informacji na: http://www.postomino.bip.net.pl/?a=11066

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki