Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - plaza nr 3 - jaroslawiec24.pl

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

baner - akcyza

Ogłoszenie o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu o nazwie: "Wakacyjna przygoda ze sportem"

06.07.201814:52

organizacje pozarzdoweWójt Gminy Postomino informuje, że dnia 05 lipca 2018 r. do Urzędu Gminy w Postominie wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” Pieszcz z siedzibą w Pieszczu pod numerem 46 na realizację zadania publicznego pn.: „Wakacyjna przygoda ze sportem” w okresie od 16.07.2018 r. do 16.08.2018 r.

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego, Wójt Gminy Postomino zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Czarni” Pieszcz z siedzibą w Pieszczu pod numerem 46, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego pn.: „Wakacyjna przygoda ze sportem”.

W związku z powyższym zgodnie z art. 19 a ust. 3 cytowanej ustawy zamieszcza się złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od dnia 06 lipca 2018 r. do dnia 13 lipca 2018 r.: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej gminy Postomino.

Każdemu w terminie od dnia zamieszczenia niniejszej oferty do dnia 13 lipca 2018 roku przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących tej oferty.

Uwagi należy składać w formie pisemnej z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Wakacyjna przygoda ze sportem” w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Postominie.

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Wójt Gminy Postomino zawrze z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki