Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Program "Aktywna tablica" w szkołach podstawowych Gminy Postomino

13.06.201807:30

aktywna-tablica-2-780x419Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Łączna kwota zadania przewidzianego do realizacji w roku 2018 wyniesie 70.000,00 zł, z czego 56.000,00 zł stanowi dotacja, a pozostałe 14.000,00 zł to wkład własny gminy. Wsparciem zostaną objęte szkoły podstawowe w Jarosławcu, Pieszczu, Postominie i Staniewicach.

W ramach Programu do wyżej wymienionych szkół zastaną zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne przystosowane do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK): tablice interaktywne, projektory oraz monitory dotykowe, według zapotrzebowania poszczególnych szkół.

Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych ma umożliwić nauczycielom prowadzenie innowacyjnych lekcji z wykorzystaniem programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Nowe pomoce mają pomóc nauczycielom prowadzić dynamiczną lekcję, gdzie oprócz podstawowych informacji nauczyciel będzie mógł w szybki sposób włączyć odpowiedni do tematu lekcji film czy zdjęcia. Następnie będzie mógł dobrać odpowiedni zestaw ćwiczeń interaktywnych utrwalających lub sprawdzających przerobiony materiał. Wykorzystanie multimediów ma sprawić, że uczniowie będą bardziej angażować się w przebieg lekcji. Chodzi o to by zajęcia odbywały się w środowisku „naturalnym” i atrakcyjnym dla dzisiejszych uczniów – czyli komputerowym. Poprzez stosowanie nowoczesnych pomocy multimedialnych chcemy uzyskać korzystne zmiany sposobu nauczania i uczenia się: zwiększenie zaangażowania uczniów, zapewnienie dużo większej różnorodności materiałów wykorzystywanych podczas lekcji, łatwy dostęp do różnych programów i bieżących informacji znajdujących się na dysku komputera i w internecie, możliwość wykorzystywania obrazów graficznych, zdjęć i filmów dla wzmocnienia percepcji wzrokowej lub do zilustrowania trudnych zjawisk fizycznych czy przyrodniczych, których nie można pokazać uczniom w inny sposób, a które pozwalają łatwiej zrozumieć te zjawiska.

aktywna-tablica-2-780x419

Multimedia mają stanowić pomoc w realizowaniu nowych podstaw programowych w sposób pobudzający kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi. Mają uatrakcyjnić proces uczenia się i uczynić go bardziej skutecznym. Zgodnie z założeniami projektu szkoły zobowiązane będą do podjęcia szeregu działań dotyczących wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania, polegających m.in. na: udziale w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu oraz wykorzystaniu tych technologii na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie. Dodatkowym aspektem udziału w Programie będzie zatem rozwój nauczycieli, którzy zmienią sposób prowadzenia lekcji i nauczą się wykorzystywać najnowsze technologie.

Udział w Programie stanowić ma dobry początek w dalszym rozwijaniu szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych naszych szkół.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjneturniej2018

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki