Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - plaza nr 3 - jaroslawiec24.pl

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Sesja Rady Gminy

12.06.201807:27

sesjaZawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Postominie odbędzie się XLVI sesja VII kadencji RG Postomino

Proponowany porządek:
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RG

2. Wolna trybuna.

3. Przedstawienie Uchwały Nr CXIII.213.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Postomino sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.

4. Przedstawienie opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok przez komisje: Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Społeczno-Oświatową Rady Gminy Postomino.

5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr ORG.0012.7.2018 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Postomino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

6. Przedstawienie uchwały Nr CCVI.399.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Postomino w sprawie absolutorium.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy  Postomino za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Postomino za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Postomino z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy Postomino na rok 2019 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Sławieńskiego zadań z zakresu utrzymania i ochrony części dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Postomino.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/203/97 z dnia 26 lutego 1997 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

13. Podjęcie sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Postomino za rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Postomino”.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad sesji.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino  placowka-wsparcia-dziennego  czysta-gmina-2018zadania-kulturalneunia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjneturniej2018

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki