Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

25.01.2019

12:42

zima 3

25.01.2019

12:41

zima 2

25.01.2019

12:40

zima 1

10.10.2018

08:07

baner-pazdziernik2018

W poszukiwaniu pasji i zainteresowań

15.03.201708:04

4M.I.S.J.A- Mądrość , Inicjatywa, Szansa, Jakość, Alternatywa

Zadanie: „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”

Termin realizacji: wrzesień- grudzień 2016

Krótka charakterystyka zadania publicznego: Celem zadania było umożliwienie dzieciom i młodzieży, osobom sprawnym inaczej oraz osobom w wieku emerytalnym udziału we wspólnych spotkaniach. Zorganizowano warsztaty muzyczne, plastyczne, spotkania integracyjne oraz wycieczki.

Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino zrealizował zadanie publiczne w zakresie upowszechniania działań kulturalnych o tytule „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”. Ofertę na zadanie publiczne drużynowe złożyły jako Stowarzyszenie „M.I.S.J.A” - Mądrość, Inicjatywa, Szansa, Jakość, Alternatywa w Pieszczu.

 

ZHP W GMINIE POSTOMINIE

1

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

1 (2)

 

22 września w Szkole Podstawowej w Staniewicach  miała miejsce niezwykła zbiórka harcerska.

Na zaproszenie 8 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej "Gryf" przybyło wielu gości: Komendantka Hufca ZHP im. WOP w Sławnie hm. Barbara Sobczak oraz członkowie komendy i komisji statutowych hufca: hm. Anna Cichawa,  hm. Ryszard Sobczak,   hm. Maria Szewczyk,  hm. Stanisław Poprawski, Z-ca Wójta Gminy Postomino pani Aleksandra Kurek, Przewodniczący Rady Gminy Postomino pan Daniel Pakos, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół:  pani Renata Mazur- Wojciechowska, pani Halina Jóźwik,  pani Danuta Strzelczyk,  pani Małgorzata Łabędzka, Grono Pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej w Staniewicach, były Komendant Hufca ZHP w Sławnie hm. Paweł Blum,  byli drużynowi drużyn harcerskich i gromad zuchowych działających na terenie naszej gminy: pani Krystyna Morka, pani Urszula Stefanowska, pani Anna Jończyk, pani Anna Mazurek, pan Marian  Lupa, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Staniewicach  pani Teresa Wal, przyjaciele i sympatycy  harcerstwa: Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie pan Bogdan Szlawski, pani Gabriela  Pruske, rodzice, druhna phm. Lilia Stolarek – Bojko i zuchy z 30 Gromady Zuchowej "Szumiące Muszelki" z Postomina, druhna phm. Anna Wegner oraz harcerze z 25 Drużyny Harcerskiej im. Emilii Gierczak z Postomina, druhna phm. Małgorzata Banasiak, druhnaAgata Emmerling i przyszłe zuchy i harcerze zawiązującej się drużyny z Pieszcza.

Zbiórka rozpoczęła się apelem, wprowadzono sztandar Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino i odśpiewano hymn harcerski. Komendantka Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino phm. Lilia Stolarek – Bojko złożyła raport Komendantce Hufca ZHP w Sławnie hm. Barbarze Sobczak meldując gotowość drużyn harcerskich i  gromad zuchowych z gminy Postomino do nowego roku harcerskiego 2016/2017. Następnie drużynowa 8 WDH ,, Gryf” Emilia Foryś powitała gości i przedstawiła program zbiorki.  Poinformowała , że tą zbiórką Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino  rozpoczął realizację przedsięwzięć  z zadania publicznego w zakresie upowszechniania działań kulturalnych pod nazwą ,,W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”. Ofertę na zadanie publiczne  drużynowe złożyły  jako Stowarzyszenie ,, M.I.S.J.A” – Mądrość, Inicjatywa, Szansa, Jakość, Alternatywa w Pieszczu

Po krótkiej przerwie odbyło się świeczkowisko poświęcone 60 leciu ZHP w Staniewicach. Gawędę na temat dziejów harcerstwa na terenie Gminy Postomino wygłosił    Z-ca Komendanta Hufca ZHP w Sławnie hm. Ryszard Sobczak.

Następnie   głos zabrali zaproszeni goście: Komendantka Hufca ZHP w Sławnie hm. Barbara Sobczak, Z-ca Komendanta Hufca hm. Anna Cichawa,  Z-ca Wójta Gminy Postomino p. Aleksandra Kurek, Dyrektor ZS w Pieszczu p. Renata Mazur-Wojciechowska oraz w imieniu Dyrektora SP w Staniewicach  p. Mirosława Mrowińska. Były podziękowania  dla  drużynowej i jej drużyny za służbę harcerską,  życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w działaniu oraz kwiaty i  prezenty. Miłą niespodziankę sprawiła Emilii Foryś komendantka hufca przypominając jej własny jubileusz,  druhna 30 lat temu została drużynową  gromady zuchowej.

Druhna E. Foryś  podziękowała Komendantce Hufca ZHP w Sławnie oraz  członkom komendy, władzom Gminy Postomino, dyrektorom szkół, przyjaciołom i sympatykom harcerstwa,   gronu pedagogicznemu i pracownikom  szkoły,  rodzicom,  za udział w  zbiórce, za życzliwość, za wspieranie  podjętych przez drużyny i gromady działań, za pomoc przy realizacji ich przedsięwzięć oraz wręczyła gościom  wykonane  przez drużynę upominki w postaci świeczników z harcerską lilijką.

Spotkanie wywołało wiele pięknych, a czasem zabawnych wspomnień. Druh Paweł Blum opowiedział  o konkursie na miss pastwiska, który w latach 60- tych zorganizowali harcerze ze Staniewic. Były pląsy, wspólnie śpiewano harcerskie i zuchowe piosenki. Kręgiem przyjaźni zakończono świeczkowisko.

Po zbiórce zaproszono wszystkich do skosztowania jubileuszowego tortu . W miłej atmosferze przy kawie  i torcie goście zakończyli i podsumowali jubileusz 60 lecia ZHP w Staniewicach.

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W ZWIĄZKU DRUŻYN ZHP GMINY POSTOMINO

2

2

2

2

2

21 października na Placu Dożynkowym w Postominie miało miejsce kolejne już w tym roku harcerskim spotkanie zuchów i harcerzy z gromad i drużyn działających na terenie gminy Postomino. Święto Pieczonego Ziemniaka, którego organizatorami były zuchy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki'' oraz harcerze z 25 WDH im ppor. Emilii Gierczak z Postomina rozpoczęto punktualnie o godzinie 15.10. Na zabawę z ziemniakiem w roli głównej przybyły zuchy i harcerze z 8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic ( drużynowa Emilia Foryś) i Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu ( drużynowa Małgorzata Banasiak). Celem tej terenowej zbiórki, w której uczestniczyło ponad 50 zuchów i harcerzy było kształtowanie wśród nich umiejętności wspólnej zabawy, promowanie aktywności w konkurencjach i zabawach, rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w pobliżu otwartego ognia oraz integracja zuchów i harcerzy z terenu Gminy Postomino.

Zbiórkę rozpoczęto krótkim apelem, podczas którego komendantka ZD phm Lilia Stolarek-Bojko powitała wszystkich miłośników ziemniaków i przedstawiła program ziemniaczanego święta. Miłą niespodzianką było odczytanie przez dh Dominikę z 25 WDH listu znalezionego na miejscu zbiórki i zaadresowanego do zuchów i harcerzy z terenu gminy Postomino - nadawcą tajemniczo znalezionego listu okazał się Król Kartofel I. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przygotowanych przez drużyny zadań: Napisanie i recytacja wiersza o ziemniaku - zadanie wylosowane przez Próbną WDH z Pieszcza, Opracowanie krótkiej rozprawy na temat historii ziemniaka; skąd pochodzi, gdzie się go uprawia, co to są pataty, co robi się z ziemniaków, jakie mają one wartości odżywcze itd. - to tylko niektóre informacje, które przekazali pozostałym uczestnikom członkowie 8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic, Wystawę rzeźb ziemniaczanych przygotowały na ognisko zuchy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki'' a harcerze z 25 zaprezentowali wszystkim zebranym przygotowaną piosenkę o ziemniaku.

Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji uczestnicy zasypali w ognisku własnoręcznie owinięte w folię aluminiową ziemniaki, następnie podzieleni na drużyny rozpoczęli zdrową sportową rywalizację uczestnicząc w konkursach sprawnościowych i wiedzowych z ziemniakiem w roli głównej. Drużyny: Frytek, Pyz, Placków ziemniaczanych oraz Talarków dzielnie walczyły podczas: ,, Sadzenia ziemniaków'', ,,,Ziemniaczanej koszykówki'', ,, Obierania ziemniaków na czas'', ,, Slalomu z ziemniakiem'', ,, Układania powiedzenia ludowego o ziemniaku'' i wielu innych ziemniaczanych konkurencji. Podczas tak aktywnie spędzonego czasu nie zabrakło miejsca na pieczenie kiełbasek oraz wspólne śpiewanie przy ognisku. Wszyscy uczestnicy ziemniaczanego święta zostali nagrodzeni słodkimi upominkami Święto Pieczonego Ziemniaka to kolejne przedsięwzięcie z realizowanego przez Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino i Stowarzyszenie M.I.S.J.A zadania publicznego w zakresie upowszechniania działań kulturalnych pod nazwą „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”.

 

SŁUPSKI CHŁOPCZYK”

3

3

3

3

3

3

3

18 listopada w ramach realizacji zadania publicznego przez Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino i Stowarzyszenie M.I.S.J.A „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań” we współpracy z CKiS w Postominie, uczniowie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych oraz podopieczni Stowarzyszenia „ Nasza Przyszłość” Gminy Postomino udali się do Centrum Kultury i Sportu w Postominie na spektakl Teatru Władca Lalek pt. „Słupski Chłopczyk”. Fabuła inscenizacji oparta jest na przygodach Słupskiego Chłopczyka, którego wizerunek pojawił się po raz pierwszy w 1925 roku na etykiecie produkowanego w słupskiej mleczarni sera typu camembert. Widnieje na niej ubrany w czerwony surdut i czerwony beret chłopiec, który w prawej ręce trzyma kostur, a w lewej krążek sera. Przekraczając słupskie zabytki, przywodzi na myśl wędrowca, który wyrusza w świat rozsławiać lokalny produkt. Słupski Chłopczyk przysporzył miastu takiej popularności, że jego postać pojawiała się na plakatach, pocztówkach miasta, w gazetach, przewodnikach. Powstawały także wierszyki na jego temat. Znakomity i unikatowy smak sera sprawił, że zdobył on wiele nagród, między innymi Złoty Medal i Krzyż Zasługi na wystawie EXPO w 1925 roku w Paryżu. Ponadto, w 2010 roku Słupski Chłopczyk zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na Najbardziej Oryginalny Gadżet Miejski.

Przedstawienie dostarczyło uczestnikom radości oraz wielu wrażeń. Z zaciekawieniem śledziły oni perypetie głównego bohatera. Dodatkową atrakcją po zakończonym spektaklu była prezentacja głównych środków wyrazu w teatrze lalek (kukiełek, pacynek, jawajek, marionetek). Niektórzy z naszych uczniów mogli również wypróbować swoich sił na scenie. Dobrej zabawy było co niemiara!

 

 

BIWAK ZUCHÓW I HARCERZE W ZS W PIESZCZU

4

4

4

4

4

4

4

W dniach 25-26.11.2016 r. w Zespole Szkół w Pieszczu spotkały się gromady zuchowe i drużyny harcerskie z Gminy Postomino na dwudniowym biwaku w ramach czwartego już przedsięwzięcia realizowanego przez Stowarzyszenie M.I.S.J.A i Związek Drużyn ZHP Gminy Postomino zadania publicznego w zakresie upowszechniania działań kulturalnych pod nazwą „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”, którego organizatorem były zuchy oraz harcerze z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu. Celem biwaku, w którym uczestniczyło 80 osób, było integrowanie grup zróżnicowanych wiekowo, umożliwienie zuchom i harcerzom, osobom w wieku emerytalnym udziału we wspólnym spotkaniu, uczeniu się wzajemnej tolerancji, zrozumienia i właściwej komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy na zajęciach: plastycznych, wokalnych i tanecznych.

Biwak rozpoczął się hymnem harcerskim i krótkim apelem, podczas którego komendantka ZD phm Lilia Stolarek-Bojko przyjęła meldunki przybocznych oraz szóstkowych dryżyn i gromad. Następnie drużynowa Małgorzata Banasiak bardzo serdecznie powitała zuchów i harcerzy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki''(drużynowa Lilia Stolarek-Bojko), harcerzy z 25 WDH im ppor. Emilii Gierczak z Postomina( drużynowa Anna Wegner), 8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic (drużynowa Emilia Foryś), WDH „ Promyki” (dh Agata Emmerling) oraz zaproszonych gości:

  • komendanta Hufca ZHP Sławno hm. Barbarę Sobczak,
  • z-cę komendanta ds Kształceniowych hm. Ryszarda Sobczaka,
  • przewodniczącą Stopni Instruktorskich hm. Helenę Zawadę,
  • z-cę dyr ZS Pieszcz Panią Halinę Jóźwik oraz rodziców obecnych na apelu.

Komendant hm. dh Barbara Sobczak oraz z-ca komendanta hm. dh Ryszard Sobczak, wyrazili ogromne zadowolenie z możliwości uczestniczenia w spotkaniu wszystkich zuchów i harcerzy Gminy Postomino w ZS w Pieszczu oraz życzyli wszystkim udanego biwaku. Komendant hm. dh Barbara Sobczak wręczyła wszystkim gromadom i drużynom dyplomy za uczestnictwo w konkursie "Bądźcie świadkami miłosierdzia".

Wszystkich przybyłych powitała również wicedyrektor, Pani Halina Jóźwik życząc udanej zabawy i realizacji zaplanowanych działań.

Po apelu nasi Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych wspaniałych rodziców, natomiast zuchy i harcerze rozpoczęli zakwaterowanie. Następnym punktem tego dnia było spotkanie z zespołem „ Pieszczanki” i wspólne śpiewanie oraz zabawa andrzejkowa z wróżbami i dyskoteką. Pomimo intensywnie i wesoło spędzonego dnia i tak trudno było zasnąć. Nocne pogaduszki trwały chyba do czwartej i wszystko wskazywało na to, że rano będą kłopoty ze wstawaniem, ale nasze zuchy i harcerze to są dzielne „Zuchy” i o siódmej trzydzieści już byli na nogach. 26.11.20116r. po gimnastyce i śniadaniu rozpoczęły się przygotowania do warsztatów artystycznych, decoupage prowadzonych przez Panią Jadwigę Czerwińską oraz witrażu angielskiego, którego naukę prowadziła dh Małgorzata Banasiak.

Okazało się, że mamy mnóstwo utalentowanych zuchów i harcerzy. Wykonali przepiękne prace, zaprojektowane wg własnych pomysłów, których wystawa odbyła się w ZS w Pieszczu, SP w Staniewicach, ZS w Postominie oraz w CKiS w Postominie.

Wszystkie zaplanowane cele zrealizowaliśmy dzięki Pani dyrektor Renacie Mazur- Wojciechowskiej, prezes Stowarzyszenia „ M.I.S.J.A”,wspaniałemu Zespołowi „Pieszczanki”, Pani Jadwidze Czerwińskiej oraz Rodzicom.

 

WYSTAWA PRAC „W POSZUKIWANIU TALENTÓW”

5

5

5

5

5

5

5

5

 

W dniach 05.12.2016-10.12.2016 zorganizowano wystawy prac artystycznych wykonywanych przez zuchy i harcerzy Gminy Postomino wykonanych w czasie biwaku „W poszukiwaniu talentów” ,w następujących placówkach:

  • ZS Pieszcz
  • SP Staniewice
  • ZS Postomino
  • CKiS Postomino

 

 

WYJAZD DO KINA NA FILM „MAGICZNE ŚWIĘTA”

6

6

6

6

6

6

6

Dnia 05.12.2017 zuchy i harcerze Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino oraz członkowie Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” w Postominie uczestniczyli w projekcji filmu „Magiczne święta” w Sławieńskim Domu Kultury w Sławnie. Wyjazd odbył się w ramach zadania publicznego „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”

 

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino placowka-wsparcia-dziennego czysta-gmina-2018 zadania-kulturalne

Przekaż 1% w gminie Postominow gminie Postomino

unia-europejska     akty-normatywne  ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.plKarta dużej rodzinyzpp dzialaj-lokalnie


prawa-punktuinformacyjne

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki