Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Półmetek kadencji

12.01.201714:53

0

Półmetek kadencji to idealny czas na podsumowanie i ocenę zrealizowanych przedsięwzięć, w związku z czym, przedstawiamy najważniejsze inwestycje wykonane w latach 2015- 2016.

Lata  2015-2016 obfitowały w Gminie Postomino w szereg mniejszych i większych inwestycji dotyczących różnych sfer życia naszych mieszkańców.

Drogi, ścieżki, oświetlenie…

W Jezierzanach przebudowano ulice: Kąpielową, Rybacką, Słoneczną i Letniskową wraz z oświetleniem ulicznym typu LED, drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem Łącko – Korlino oraz drogę na cmentarz komunalny. Wszystkie drogi wyposażone zostały w oświetlenie z oprawami typu LED. Realizacja zadania sprawiła, że Jezierzany, Łącko i Korlino stały się bardziej atrakcyjne i dostępne pod względem turystycznym. Zyskały piękny wygląd, który niewątpliwie pozytywnie wpływa na estetykę naszej gminy.    Przebudowa dróg znacznie podniosła ich standard a także poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ulice w Jezierzanach utwardzono kostką betonową, wydzielając ciągi piesze. Łącko zyskało drogi, chodniki oraz zatokę autobusową z kostki granitowej.  Natomiast droga na odcinku Łącko- Korlino wraz ze ścieżką rowerową o szerokości  2 m została wykonana z betonu asfaltowego. Z tego samego materiału został wykonany odcinek drogi do cmentarza, a parking przy cmentarzu wykonano z kostki betonowej. Zadanie wykonano z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

zdjecie

Łącko - nowe uliczki

 

3

Jarosławiec, osiedle Południe

Przebudowano ulicę Nadmorską od skrzyżowania z ul. Bałtycką do skrzyżowania z ul. Rybacką w Jarosławcu, plac za Punktem Informacji Turystycznej oraz zamontowano stalową konstrukcję  schodów  przy zejściu na plażę nr 4. Podesty i stopnie schodów wykonane są z konglomeratów odpornych na warunki atmosferyczne tj. drewna syntetycznego będącego substytutem drewna naturalnego wytworzonego w całości z wtórnych tworzyw sztucznych uzyskanych w wyniku recyklingu.

Przebudowana została także ul. Leśna w Jarosławcu. Powstał chodnik z kostki betonowej oraz asfaltowa ścieżka rowerowa. Dodatkowo przebudowano ulice: Piaskową,  Różaną, Fiołkową, Konwaliową i Chabrową na Osiedlu Południe w Jarosławcu. Zadanie wykonano z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W Jarosławcu za Punktem Informacji Turystycznej wybudowane zostały nowe sanitariaty.

zdjecie

Jarosławiec, ul. Nadmorska

Zmodernizowano drogę powiatową na odcinku Tyń-Pieszcz-Pałowo. Zadanie zostało zrealizowane wspólnie przez Powiat Sławieński i Gminę Postomino z dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność- Rozwój.

zdjecie

Droga Tyń-Pieszcz-Pałowo

W miejscowości Królewo wykonano chodnik z kostki brukowej z wjazdami do poszczególnych posesji oraz zatokę autobusową z wiatą przystankową. Chodnik zabezpieczono barierkami ochronnymi oraz niezbędnym oznakowaniem. Dodatkowo w Królewie przebudowano drogę gminną.
Wybudowano ciąg pieszo- jezdny wraz z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową oraz wykonano jego odwodnienie.    

Droga gminna miejscowości Pieńkowo zyskała odwodnienie i nawierzchnię z kostki brukowej. W ramach zadania przebudowano drogę osiedlową na długości 650 mb. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz wjazdami na posesje i czterema miejscami postojowymi.

zdjecie

Pieńkowo - droga na osiedlu

Przebudowano dwie drogi gminne: ul. Bazyliszka i ul. Żytnią  w Rusinowie. W ramach tego zadania wyłożona została nawierzchnia z prefabrykowanych płyt o łącznej długości 1170 mb.

W Jezierzanach przebudowany został odcinek drogi powiatowej,  powstały nowe wiaty przystankowe, lampy oświetleniowe oraz ustawiono nowe ławki i kosze.

W Nacmierzu i Staniewicach dokonano remontu i budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej.

Zamontowano 16 szt. hybrydowych lamp ulicznych w miejscowościach: Pieszcz, Masłowice, Złakowo, Korlino, Marszewo, Królewo, Nacmierz.

zdjecie

Droga w Kłośniku

 

Edukacja, rekreacja, zagospodarowanie terenu...

W ramach projektu pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych, czyli likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Postomino” oddziały przedszkolne w Jarosławcu, Pieszczu i Staniewicach zostały dostosowane do realizacji nowych zadań, tj. świadczenia opieki przedszkolnej dla dzieci  3 i 4 – letnich.

Oddziały zyskały wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi, nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, tablice i programy interaktywne. Zmodernizowano i dostosowano toalety dla dzieci i personelu- wymienione zostały umywalki i ustępy, zakupione zostały nowe akcesoria łazienkowe. Dla oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół w Jarosławcu utworzony został nowoczesny plac zabaw z bezpieczną syntetyczną nawierzchnią.

zdjecie

Postomino - plac zabaw przy szkole

W Postominie powstały dwa place zabaw. Obiekt obok szkoły posiada nawierzchnię poliuretanową oraz trawiastą i oferuje milusińskim: zestaw wielofunkcyjny sprawnościowy 3-wieżowy, sześciokątną piaskownicę, huśtawki, karuzelę platformową, zjazd linowy, bujaki, linarium, trójnóg sprawnościowy oraz chatkę z dachem dwuspadowym.

Drugi mniejszy plac zabaw obok urządzeń zabawowych wyposażony jest również w cztery urządzenia sportowe fitness służące rekreacji, w tym: „biegacz”- orbitrek na słupie, „wioślarz” – krzesło do wyciskania na słupie, „prasa nożna”- rower na słupie oraz „surfer”- twister na słupie. Teren placu wyposażony  jest także w ławki i kosze na śmieci oraz zabezpieczony jest ogrodzeniem.

zdjecie

Postomino - plac zabaw i rekreacji

W Dzierżęcinie wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowano teren pod rekreację wraz z elementami małej architektury. Tym samym w miejscowości powstało estetyczne miejsce spotkań mieszkańców wraz z placem zabaw przy świetlicy wiejskiej, wiatą rekreacyjną wyposażoną w ławostoły, stojak na rowery, palenisko z kostki granitowej. Cały teren jest ogrodzony i oświetlony.

W Nosalinie powstało piękne boisko, na którym będzie można zorganizować gminne dożynki.

Nowa altana rekreacyjna o powierzchni ponad  38 m2, wyposażona w cztery ławostoły powstała w miejscowości Tyń. Posadzkę altany wykonano z betonowej kostki brukowej.
W grudniu 2016 r. zakończony został remont świetlicy wiejskiej w Staniewicach.

zdjecie

Świetlica Staniewice

 

zdjecie

Tyń - altana

Zakupiono 55 nowych ławek i koszy dla miejscowości: Pieńkowo, Pałowo, Pałówko, Rusinowo, Nacmierz, Jarosławiec i Jezierzany.

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców położonym przy zejściu nr 5.


Przystanki, cmentarze, sieci, lokale...

Powstało 20 nowych wiat przystankowych. Wiaty wyposażone są w drewnianą ławkę, tablicę z nazwą miejscowości i herbem gminy oraz kosz na śmieci.

zdjecie

Przystanek w Postominie

Wykonano odwodnienie cmentarza komunalnego w Pieńkowie. W celu odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych, zamontowano w studni pompę głębinową, która odprowadza wodę do istniejącego kolektora deszczowego.W Marszewie został wybudowany parking przy cmentarzu komunalnym.    

Ogrodzono cmentarz pierwszych mieszkańców Jarosławca.

Wykonano prace remontowe lokali komunalnych w miejscowościach Pieńkowo, Pieńkówko i Nosalin. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 149 005,00 zł brutto.

We wszystkich sołectwach zamontowano gabloty ogłoszeniowe z herbem naszej gminy oraz nazwą sołectwa.  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne wybudowało sieć wodociągową na odcinku Tyń- Pieszcz oraz w m. Wszedzień.

zdjecie

Plac rekreacyjny w Dzierżęcinie

 

Wisienka na torcie...

Przysłowiową wisienką na torcie nazwać można pojawienie się 3 ha nowej plaży w Jarosławcu!

zdjecie

Jarosławiec, nowa plaża

W styczniu 2016 r. zakończona została  inwestycja Urzędu Morskiego w Słupsku pod nazwą ,,Ochrona brzegów Morskich Pobrzeża Koszalińskiego'', w ramach której w Jarosławcu wybudowano 7 ostróg typu T oraz 5 narzutowych falochronów z kamienia naturalnego.

Pod koniec roku wypełniona została 3 kwatera aż 180.000 m3 piasku, dzięki czemu w Jarosławcu powstała 3-hektarowa piękna plaży. Efektem prowadzonych prac jest nie tylko zabezpieczenie brzegu morskiego w Jarosławcu, ale też powstanie niewątpliwie wyjątkowej atrakcji turystycznej-  jedynej w Polsce tego typu budowli hydrotechnicznej!

 

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjneturniej2018

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki