Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

„Paszport do przedsiębiorczości”

04.02.200908:41

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu „Paszport do przedsiębiorczości” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do osób zameldowanych/zamieszkałych z zamiarem stałego pobytu na terenie województwa zachodniopomorskiego, planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu stanowią osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, kobiety (w tym zwłaszcza powracające i wchodzące na rynek pracy) oraz osoby zamieszkujące w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców. W dwóch kolejnych edycjach projektu przewidziano łączny udział 120 osób.
Planowanym terminem rozpoczęcia rekrutacji do projektu jest połowa lutego br. Formularze zgłoszeniowe wraz załącznikami dostępne będą na stronie internetowej www.zarr.com.pl, w trakcie spotkań informacyjnych, które odbędą się w Szczecinie, Koszalinie, Wałczu i Świnoujściu oraz
w biurach projektu:

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Stoisława 2, 70-223 Szczecin
pokój 207 (II piętro)

Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie
ul. Piłsudskiego 6, 75-511 Koszalin

Projekt składa się z 2 edycji: (wiosennej i jesiennej). W ramach każdej edycji odbędzie się szkolenie wyjazdowe na terenie województwa zachodniopomorskiego („5 dni do przedsiębiorczości”), obejmujące 42 godziny lekcyjne zajęć. Szkolenie będzie prowadzone w grupach 15 osobowych. Program zajęć obejmie m.in. administracyjno-prawne zasady zakładania działalności gospodarczej, zagadnienia podatkowe i księgowe, przygotowanie do opracowywania biznesplanu, podstawy marketingu, prawa pracy oraz zarządzania. Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mogli w trakcie przygotowywania biznesplanu skorzystać z doradztwa grupowego i indywidualnego.
W ramach projektu zakłada się przyznanie tzw. „Paszportów do przedsiębiorczości”, które będą potwierdzeniem pozytywnej oceny planowanych przez uczestników przedsięwzięć oraz potencjału kandydata dokonaną przez ekspertów z różnych dziedzin. Mogą być one pomocą w pozyskiwaniu finansowania za źródeł komercyjnych i niekomercyjnych, ponieważ będą one potwierdzać wiarygodność ich właścicieli.
Podstawą udzielenia wsparcia finansowego w ramach projektu będą wnioski wraz z załączonymi biznesplanami. Oceny formalnej wniosków dokona zespół zarządzający projektem, oceny merytorycznej - powołana w tym celu Komisja Oceny Wniosków. Planuje się udzielenie pomocy finansowej dla 36 osób, w tym wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. złotych oraz finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1100 złotych miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla 6 uczestników projektu przewiduje się przedłużenie na okres kolejnych 6 miesięcy).

Wszelkie informacje na temat projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu (091)4329334, bądź w biurach projektu.

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjneturniej2018

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki