Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

12.12.2017

09:03

zima2017

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

4-plaza

Indywidualizacja nauczania - "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."

projekt POKL

 

Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino”. Projekt dotyczy Działania 9.1/Poddziałania 9.1.2. Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu 4 szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymają wsparcie na organizację zajęć dodatkowych. Projekt sporządzony jest w oparciu o rzeczywiste i zdiagnozowane potrzeby uczniów i uczennic w klasach I-III szkół podstawowych z terenu gminy.

Chodzi o to, by każdemu dziecku objętemu wsparciem w ramach projektu zapewnić ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodną z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W zależności od rozpoznanych przez szkoły potrzeb uczniów organizowane będą:

 • - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
 • - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
 • - zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
 • - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: muzykoterapia ) dla dzieci niepełnosprawnych;
 • - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

Projekt przewiduje ponadto stworzenie odpowiednich warunków wspomagających indywidualną pracę z uczniem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej).
Projektem objęci zostaną wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Postomino. Całość środków przeznaczonych na realizację projektu tj. 130 343,70 zł pochodzi z dofinansowania.

 

Dokumenty do pobrania:

 


 

Już drugi rok w szkołach wdrażamy projekt „Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino”, na który Gmina Postomino uzyskała dofinansowanie.

Celem projektu jest zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Dzieci z klas I, II, III mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach, podczas których nauczyciele udzielają im zindywidualizowanego wsparcia, w zdiagnozowanych obszarach.

W roku szkolnym 2012/2013 organizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

 • - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (szkoła w Jarosławcu i Staniewicach);
 • - dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (szkoła w Staniewicach);
 • - logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (szkoła w Jarosławcu, Pieszczu i Staniewicach);
 • - socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (szkoła w Staniewicach);
 • - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (szkoła w Jarosławcu i Pieszczu);
 • - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (szkoła w Staniewicach).

Projekt uwzględnia w swych założeniach zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Celem projektu w kontekście tej zasady jest przygotowanie dziewczynek i chłopców do pełnienia ról społecznych czy zawodowych wolnych od stereotypów płci. Chodzi o osłabienie istniejących barier płci oraz pokazanie szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwych wyborów życiowych. Zarówno dziewczynki, jaki i chłopcy otrzymają wiedzę i umiejętności o tej samej jakości i w równym stopniu, niezależnie od stereotypów płci. Zajęcia wspierają partnerskie relacje między płciami, opierają się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych prawach i obowiązkach, wolności od przemocy.

Dla realizacji projektu szkoły doposażone zostały w odpowiednią bazę wspomagającą indywidualną pracę z uczniem -pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), priorytet IX, działanie 9.1.2.

 


 

Prezentacja podsumowująca projekt„Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino”.

Gmina Postomino zakończyła realizację projektu „Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji multimedialnej.

Do pobrania:

uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki