Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

12.12.2017

09:03

zima2017

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

4-plaza

Najnowsze informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

 

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie gminy Postomino

16.02.2018

08:25

south-africa-863821_960_720Poniższa informacja nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Niniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 2018 r. Gmina organizowała będzie zbieranie i odbiór odpadów z tych nieruchomości, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do wniesienia raz w roku rocznej, ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

11.04.2016

13:56

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016  poz. 250) Wójt Gminy Postomino informuje, że Gmina Postomino osiągnęła w 2015 r.

  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,15%
  •  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12,76%
  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 16%

Usuwanie azbestu

22.01.2016

09:33

azbestInformujemy, że Gmina Postomino kolejny raz zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku na demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest proszone są o składanie stosownych dokumentów w terminie do 31 marca 2016 roku w Punkcie Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Postomino. Stosowny wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.postomino.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesantów

czytaj więcej »

Ogłoszeniu o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest - termin do 31 stycznia każdego roku

15.01.2016

07:32

azbestZbliża się kolejny termin składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2016 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Postomino lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (Biuro Obsługi Interesanta).

czytaj więcej »

Segregacja śmieci

16.12.2015

12:08

1W grudniu 2015 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie dostarczyło mieszkańcom Gminy dodatkowe worki na śmieci koloru czerwonego.

Co do nich zbierać i kiedy je zabiorą?

Do worków koloru czerwonego wrzucamy opakowania wielomateriałowe tzn. opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.

czytaj więcej »

Nowa stawka opłaty za odbiór odpadów

03.12.2015

08:18

monetyWażne! Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się stawka opłaty za odbiór odpadów.

W dniu 13 listopada 2015 r. Rada Gminy Postomino podjęła Uchwałę nr XI/105/15 zmieniającą uchwałę Nr V/28/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, w części dotyczącej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

czytaj więcej »

Odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkałych – co każdy wiedzieć powinien!

09.02.2015

10:05

  • Odpady komunalne (śmieci) z nieruchomości zamieszkałych, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Postomino w 2015 roku odbiera GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. z siedzibą w Postominie
  • Pojemniki oraz worki na odpady należy wystawić przed posesję w dniu wywozu do godz. 7.00
  • Brak pojemnika na odpady lub potrzebę wymiany uszkodzonego pojemnika należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 59 810 92 52 lub pocztą elektroniczną na adres e mail: gpk@gpk.postomino.pl
  • Reklamacje dotyczące nieodebrania z nieruchomości odpadów należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 59 846 44 51, pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.ochocka@postomino.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy Postomino pokój 11
czytaj więcej »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

28.01.2015

08:31

Informujemy, że Gmina Postomino przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”. Dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza, a co za tym idzie poprawienie komfortu życia mieszkańców w Gminie Postomino.

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu instytucje i mieszkańcy gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na działania zmierzające do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego Europy (np. poprzez przedsięwzięcia polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/energooszczędnych, wymianie urządzeń na energooszczędne, wykorzystaniu energii odpadowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej).

czytaj więcej »

Informacja

14.01.2015

12:54

Informujemy, że Gmina Postomino kolejny raz zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2015 roku na demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest proszone są o składanie stosownych dokumentów w terminie do 30.04.2015 roku w Punkcie Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Postomino. Stosowny wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.postomino.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesantów.

czytaj więcej »

Ogłoszenie

07.01.2015

08:06

Zbliża się kolejny termin składnia przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2015 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.postomino.bip.net.pl (zakładka – druki do pobrania: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ) lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino.

czytaj więcej »
1234...5

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki