Przejdz do BIP ckis34 szept-34 gpk-34 Przejdź do facebook Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - morze - jaroslawiec24.pl

29.08.2018

10:56

jaroslawiec - plaza nr 3 - jaroslawiec24.pl

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Najnowsze informacje dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie

 

Harmonogram odbioru odpadów z domków i usług hotelarskich

30.05.2018

09:13

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych

23.05.2018

13:32

Przed nami 1 czerwca, dla wielu z nas to „Dzień Dziecka”, jednak na terenie Gminy Postomino to również dzień, w którym wchodzi w życie System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości niezamieszkałych. Nowym systemem od stycznia 2018 r. objęci są właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych, którzy użytkują je prywatnie oraz nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, w zakresie świadczenia usług turystycznych położonych na terenie gminy Postomino (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r., poz. 1553 z późn. zm.), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, który prowadzony jest przez Wójta Gminy, z wyłączeniem obiektów, w których liczba miejsc noclegowych jest większa niż 50.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

29.04.2018

22:27

Niniejszym informujemy, że Rada Gminy Postomino podjęła uchwałę o wyłączeniu nieruchomości z Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, w których liczba miejsc noclegowych jest większa niż 50. Tym samym właściciel nieruchomości wyłączonych z Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami, usuwają odpady z nieruchomości jak miało to miejsce dotychczas tj. na podstawie umów cywilnoprawnych z przedsiębiorstwem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

14.03.2018

09:37

obrazekNiniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 1 czerwca 2018 r. Gmina będzie organizować zbieranie i odbiór odpadów z nieruchomości wykorzystywanych w całości lub części na świadczenie usług turystycznych, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów od 1 czerwca 2018 r. zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie gminy Postomino

16.02.2018

08:25

south-africa-863821_960_720Poniższa informacja nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą

Niniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, do gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 2018 r. Gmina organizowała będzie zbieranie i odbiór odpadów z tych nieruchomości, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów, od 1 stycznia 2018 r. zobowiązani są do wniesienia raz w roku rocznej, ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji

11.04.2016

13:56

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016  poz. 250) Wójt Gminy Postomino informuje, że Gmina Postomino osiągnęła w 2015 r.

  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 23,15%
  •  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 12,76%
  •  poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 16%

Usuwanie azbestu

22.01.2016

09:33

azbestInformujemy, że Gmina Postomino kolejny raz zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2016 roku na demontaż, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest proszone są o składanie stosownych dokumentów w terminie do 31 marca 2016 roku w Punkcie Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Postomino. Stosowny wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.postomino.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesantów

czytaj więcej »

Ogłoszeniu o obowiązku złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest - termin do 31 stycznia każdego roku

15.01.2016

07:32

azbestZbliża się kolejny termin składania przez osoby fizyczne aktualizacji informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest (do 31 stycznia 2016 r.). Informacje te należy składać na formularzu dostępnym na stronie internetowej Gminy Postomino lub w siedzibie Urzędu Gminy Postomino (Biuro Obsługi Interesanta).

czytaj więcej »

Segregacja śmieci

16.12.2015

12:08

1W grudniu 2015 r. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie dostarczyło mieszkańcom Gminy dodatkowe worki na śmieci koloru czerwonego.

Co do nich zbierać i kiedy je zabiorą?

Do worków koloru czerwonego wrzucamy opakowania wielomateriałowe tzn. opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych.

czytaj więcej »

Nowa stawka opłaty za odbiór odpadów

03.12.2015

08:18

monetyWażne! Od 1 stycznia 2016 r. zmieni się stawka opłaty za odbiór odpadów.

W dniu 13 listopada 2015 r. Rada Gminy Postomino podjęła Uchwałę nr XI/105/15 zmieniającą uchwałę Nr V/28/15 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, w części dotyczącej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe stawki opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

czytaj więcej »
1234...5

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

System SMS

12.07.2018

08:30

sms

Chcesz otrzymywać smsy o ostrzeżeniach pogodowych, o zbliżających się imprezach, a może przypomnienia o płatnościach np. podatku? Wybierz kategorię otrzymywanych wiadomości i zapisz się do bezpłatnego gminnego systemu SMS.

czytaj więcej »

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki