Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

3ha_b

12.12.2017

09:03

zima2017

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych

14.03.2018

09:37

obrazekNiniejszym informujemy, że w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) Rada Gminy Postomino podjęła decyzję o włączeniu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisanych do rejestru obiektów turystycznych, prowadzonego przez Wójta Gminy, do Gminnego Systemu Gospodarki Odpadami. Oznacza to, że począwszy od 1 czerwca 2018 r. Gmina będzie organizować zbieranie i odbiór odpadów z nieruchomości wykorzystywanych w całości lub części na świadczenie usług turystycznych, a właściciele wspomnianych nieruchomości, w zamian za odbiór odpadów od 1 czerwca 2018 r. zobowiązani są do uiszczania miesięcznej opłaty za odbiór odpadów.

czytaj więcej »

Termomodernizacja budynków szkolnych

14.03.2018

07:50

termo (5)W dniu 13 marca 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie  największej w Gminie Postomino inwestycji w infrastrukturę oświatową. Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec i Korlino” uzyskał aż 85% dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego z budżetu środków europejskich- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Na realizację projektu przyznano Gminie Postomino rekordowe dofinansowanie w kwocie 6 681 678,74 zł i jest to najwyższa jak dotąd uzyskana przez gminę kwota wsparcia finansowego.

czytaj więcej »

Święto Sołtysów

12.03.2018

13:04

dzien-soltysa2018 (5)W dniu 08 marca podczas sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste spotkanie z Sołtysami z terenu gminy Postomino, których święto obchodzone jest w dniu 11 marca.

Wójt - Janusz Bojkowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Daniel Pakos złożyli podziękowania za pracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz owocną współpracę z samorządem Gminy Postomino. Sołtysi otrzymali okolicznościowe kwiaty i prezenty. Życzenia i upominki wręczyli również  Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Bogdan Szlawski oraz Dyrektor Centrum Kultury i Sportu - Marek Leśniewski.

Na zakończenie wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie.

czytaj więcej »

Strzelania bojowe na poligonie

12.03.2018

08:21

CPSPInformuję, że w poniżej podanych terminach wykonywane będą na CP SP strzelania bojowe wojsk z wykorzystaniem zamkniętych i niebezpiecznych dla żeglugi i rybołówstwa stref morskich ogłoszonych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:

STREFA Nr 6c, ogłoszona jako zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa w „Ostrzeżeniach nawigacyjnych”:

- 12.03.2018  08:00 - 14:00
- 13.03.2018  08:00 - 14:00 oraz 19:00 - 24:00
- 14.03.2018  08:00 - 14:00 oraz 19:00 - 24:00
- 15.03.2018  08:00 - 14:00 oraz 19:00 - 24:00
- 16.03.2018  08:00 - 14:00 oraz 19:00 - 24:00
- 17.03.2018  08:00 - 14:00 oraz 19:00 - 24:00

 

czytaj więcej »

11 marca - Dzień Sołtysa

09.03.2018

15:54

bukiet2018Z okazji Dnia Sołtysa
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
oraz podziękować za wpsółpracę i liczne inicjatywy
na rzecz lokalnej społeczności.

Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji
i będzie źródłem społecznego uznania.

  Przewodniczący Rady Gminy
Daniel Pakos
Wójt Gminy Postomino
Janusz Bojkowski

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi - konsultacje społeczne

09.03.2018

12:33

zodr-barzkowice-logoW ramach dotychczasowych prac dotyczących aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierownictwem Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Marka Subocza opracował zarys strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. obejmujący diagnozę, prognozę trendów rozwojowych oraz kierunki interwencji.

czytaj więcej »

Bananowy blues

09.03.2018

09:04

bananowy luz (1)Postomińskie Stowarzyszenie „Razem lepiej” wystartowało ostro z realizacją projektu „Multi kulti”, współfinansowanego z budżetu Gminy Postomino.

W trakcie spotkań – w Świetlicy Wiejskiej we Wszędzieniu – robią to, co potrafią najlepiej, co sprawia Im przyjemność – czyli bawią się, a jednocześnie uczą, bo na naukę nigdy nie jest za późno, a śmiechu, radości – nigdy za dużo. Tak więc banan to luz, banan to egzotyka, banan to uśmiech – i tak właśnie mają przebiegać spotkania seniorów i ich sympatyków w gminie Postomino.

czytaj więcej »

Każdy ważny jest

09.03.2018

09:00

wazny jest (1)W Świetlicy Środowiskowej „Razem lepiej” w Staniewicach gromada dzieci uczy się samodzielności, przyjaźni, wspólnej pracy.

Dzieci przygotowują się do przyszłej, dorosłej roli w życiu poprzez różne działania. Wspólne czytanie opowiadań o przyjaźni, wspólne tworzenie małych teatrzyków pozwala na głębsze przeżywanie trudnych problemów dorosłości. Najważniejsze w tym jest to, że dzieci samodzielnie próbują szukać rozwiązań, robią burzę mózgów, doceniają i dzielą się spostrzeżeniami.

czytaj więcej »
123456789...518

uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki