Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

06.03.2018

09:57

plaza - 3 ha - jaroslawiec24.pl

12.12.2017

09:03

latarnia jarolawiec

13.12.2016

13:56

zachod2017

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

FERIE W BIBLIOTECE

17.02.2010

11:19

Spotkania odbywały się codziennie w Bibliotece Publicznej w Postominie. Głównym celem zajęć było:
- zorganizowanie wolnego czasu dzieci z literaturą,
- przybliżenie dzieciom języka literatury pięknej oraz przyswajanie przez nie kultury żywego słowa,
- zdobywanie umiejętności pracy w zespole, poprawa koncentracji,
- rozwój świadomego czytelnictwa poprzez zainteresowanie książką.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych fragmentów a swoje wrażenia oddały w twórczości plastycznej wykonując ilustracje różnymi technikami. Zajęcia odbywały się w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyło się również wiele konkursów, quiz z wiedzy o książkach, bał karnawałowym w bibliotece oraz zajęcia z bezpiecznego Internetu, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spotkania odbywały się w miłej przyjaznej atmosferze. Nie zabrakło słodkich niespodzianek. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał nagrodę za aktywny udział w feriach w bibliotece.

czytaj więcej »

VII MIĘDZYNARODOWY ZLOT MORSÓW W MIELNIE

17.02.2010

10:39

Mielno już w piątkowe popołudnie opanowali miłośnicy lodowatych kąpieli z Polski i z zagranicy, którzy przyjechali tu na VII Międzynarodowy Zlot Morsów.
Zloty mieleńskie rokrocznie przyciągają tłumy uczestników. Główna kąpiel w Bałtyku w niedzielne walentynkowe południe zgromadziła, według szacunków Organizatora, 1473 osób.
Pogoda była idealna, wiał słaby wietrzyk, temperatura wynosiła dwie kreski poniżej zera, lekko pruszył śnieżek. O godz. 11.00 spod mieleńskiej Hali Sportowej ruszyła wielobarwna parada Morsów, licząca półtora tysiąca uczestników Zlotu. Podziwiano niesamowite pomysły przebierańców.
 

czytaj więcej »

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2010 roku.

16.02.2010

14:02

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju inicjatyw edukacyjnych i budowy społeczeństwa obywatelskiego w 2010 roku.
Rodzaj zadania oraz planowane na ich realizację środki finansowe z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2010 rok:

1. Wsparcie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację programów oświatowych, konferencje, konkursy, kursy, plenery, warsztaty, wystawy, festyny, a także inne działania związane z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży - 120.000 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

czytaj więcej »

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

16.02.2010

13:59

Gmina Postomino w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakłada opracowanie programu rozwojowego dla szkół z terenu Gminy Postomino ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

czytaj więcej »

Popołudnie pełne radości – zakończenie ferii zimowych

15.02.2010

09:07

Ferie dobiegły końca. Dzieci pewnie miały dużo radości, bo zima pozwoliła wyszaleć się na sankach. Niektóre dzieci wyjechały na zimowiska, inne do rodziny, a jeszcze inne po prostu nie wiedziały, co zrobić z czasem wolnym, więc „odpoczywały”, oglądały telewizję, grały w gry komputerowe. Czy jednak to wystarczy, by zregenerować siły do dalszych zmagań ze szkolnym stresem? Czy potrafimy wykorzystać to, co jest nam dane, co jest pożyteczne i wartościowe, poznawcze i wesołe, odpowiednie i potrzebne.
Sołtysi sześciu sołectw: Pieńkowa, Postomina, Pieńkówka, Marszewa, Tynia i Chudaczewka - Mazowa skierowali pismo do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o dofinansowanie do organizacji imprezy integracyjnej dla dzieci i dorosłych pn. „Popołudnie pełne radości bez nudy i złości”, którego scenariusz pomogła ułożyć przewodnicząca GKRPA, a zabawę w dużej mierze prowadzili profesjonaliści – aktorzy ze słupskiego teatru „Władcy Lalek”.
 

czytaj więcej »

Pełne miłości zakończenie ferii

11.02.2010

08:54

Sołtysi z Pieńkówka, Pieńkowa, Postomina, Tynia i Marszewa zapraszają dzieci i rodziców ze swoich sołectw na integracyjne spotkanie w dn. 14.02.2010 r. ( niedziela) pn.: „Popołudnie pełne radości, bez nudy i złości”, które odbędzie się w budynku Szkoły Podstawowej w Postominie ok. godz. 15:00. W programie występy aktorów z teatru „Władcy lalek”, różne konkursy, zabawy i tańce. Będzie słodki poczęstunek, ale przede wszystkim dużo wesołej zabawy.

czytaj więcej »

Gmina czyta dzieciom

11.02.2010

08:53

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i aktywności Pieńkowo – Pieńkówko „Razem lepiej” w Pieńkowie napisało projekt i pozyskało fundusze z PPWOW na „Ferie bez nudy” dla dzieci z 5 wiosek. Zajęcia odbywały się w Centrum Aktywności Społecznej w Postominie, uczestniczyło w nich trzydzieścioro dzieci i prowadzone były przez panie: Hannę Matuszczak i Teresę Rysztak.

Podczas zajęć plastycznych, sportowych, intelektualnych znalazł się też czas na wspólne czytanie dzieciom.
Zaproszeni zostali oficjalni goście: wójt Janusz Bojkowski, wicewójt Adam Drapała oraz sołtysi: Postomina – Zdzisław Sieradzki, Pieńkówka – Anna Rój, Tynia – Teresa Czarnuch, Marszewa – Grażyna Kosmalska i Pieńkowa – Leszek Podemski, którzy przygotowali się do pięknego odczytania wybranych utworów.
 

czytaj więcej »

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży!!!

04.02.2010

09:22

Z związku z organizowaniem eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2009/2010 pod hasłem: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Postomino do przygotowywania prac. Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na etapie gminnym organizatorem jest Centrum Kultury i Sportu w Postominie.
 

czytaj więcej »
1...461462463464465466467468469...526

camera2018 uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjneturniej2018

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki