Przejdz do BIP Przejdź do facebook RSS Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP Drukuj Przejdź do lokalizacji Przejdź do Kontakt

20.08.2017

09:03

plaza2017

13.12.2016

13:56

5

Od Bałtyku po Kaszuby

13.12.2016

12:58

baner_aplikacja

czytaj więcej »

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

1-bieg-po-plazy

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:12

2-sarsa

Lato 2016 w gminie

30.08.2016

08:11

3-disco-polo

Informacja o możliwości uzyskania wsparcia w ramach projektu

znaczki-rodzina

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS pod adresem
http://bip.postomino.pl/gops/
w zakładce Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

logo-GOPSGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Postominie informuje, że Gmina Postomino w latach 2017-2020 w partnerstwie z Powiatową Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Sławnie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku realizuje projekt pn.:  „Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” . Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym

W ramach projektu Gmina Postomino tworzy dwie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w skład, której wchodzą dwa punkty:

  • Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Królewie
  • Punkt Pomocy Dziecku i Rodzinie w Kaninie

Każda z placówek obejmie wsparciem 30 dzieci wraz z ich rodzicami. Placówki zapewniać będą dziecku pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych.

Ponadto odbywać się będą zajęcia socjoterapeutyczne, kulinarne, arteterapii, muzykoterapii, sportowe, artystyczne, taneczne, teatralne, profilaktyczne, korekcyjne, logopedyczne, pedagogiczne.

Dzieci w ramach placówki będą miały zapewniony ciepły posiłek oraz dowóz na zajęcia oraz odwóz po nich.

Dodatkowo w ramach wsparcia prowadzona będzie stała praca z rodzicami.

Realizowane będą warsztaty umiejętności wychowawczych, min. „Szkoła dla Rodziców”, której głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi.

Warsztaty nauki planowania udanego życia, kształtowanie kompetencji i umiejętności społecznych, terapia alkoholowej, dyżur psychologa, pedagoga, radcy prawnego, specjalisty mediacji, interwencji kryzysowej.

Ponadto w ramach placówki oferowana będzie specjalistyczna pomoc i wsparcie dla rodzin w postaci dyżurów konsultacyjnych niezależna od uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. Możliwe będzie również wydłużenie wsparcia dla rodziców poprzez przekształcenie grup zajęciowych w grupy wsparcia czy grupy samopomocowe.

Wsparcie kierowane jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.  bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych oraz osób niepełnosprawnych.

PLANOWANYM EFEKTEM PROJEKTU będzie:

  • utworzenie na terenie Gminy Postomino dwóch punktów Placówek Wsparcia Dziennego;
  • objęcie wsparciem w ramach projektu 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym;
  • 60 nowoutworzonych miejsc świadczenia usług społecznych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.111.262,00 zł., w tym z następujących źródeł:

  • ze środków europejskich: 1.794.572,70 zł.;
  • ze środków dotacji celowej: 208.689,30 zł,;
  • ze środków własnych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 108.000,00 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i dodatkowymi informacjami na temat oferowanego wsparcia mogą zgłaszać się do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Postominie,
Postomino 30,
76-113  Postomino

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod  nr tel. 59/846-44-63, lub osobiście w pokoju Nr 7  tutejszego GOPS.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS pod adresem
http://bip.postomino.pl/gops/
w zakładce Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

kamera-jaroslawiec uprawy-rolne-szkody-postomino zadania-kulturalne placowka-wsparcia-dziennego unia-europejska baner - 232x90 - czysta gmina ochrona-brzegu-morskiego-jaroslawiec24.pl baner - harmonogram smieci Karta dużej rodziny Sprzedaż nieruchomości w gminie Postomino akty-normatywne pogadaj.eu zpp dzialaj-lokalnie

prawa-logo-mikroporady-302-55_png
prawa-punktuinformacyjnestmig2017

Ostatnie zmiany w gminie

13.12.2016

14:03

inwestycje

Na zdjęciu ul. Nadmorska w Jarosławcu wykonana w ramach projektu pt.: „Przebudowa ulicy Piaskowej, Leśnej, Nadmorskiej oraz ulic na osiedlu Południe: Chabrowej, Konwaliowej, Fiołkowej i Różanej z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą w miejscowości Jarosławiec”

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:07

1- klosnik

Zakończenie budowy ciągu pieszo-jezdnego z chodnikiem przy budynku wielorodzinnym w Kłośniku. Teren utwardzono kostką brukową gr. 8cm oraz wykonano jego odwodnienie.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:06

2-tyn

Powstała altana rekreacyjna w miejscowości Tyń. Altana o powierzchni 38,5 mwyposażona w cztery ławostoły. Posadzkę wykonano z betonowej kostki brukowej.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:05

3-jaroslawiec

Jarosławiec cieszy się nowym miejscem wypoczynku dla odwiedzających i mieszkańców. Przy zejściu nr. 5 Gmina Postomino wykonała zagospodarowanie rekreacyjne, na którym w latach ubiegłych prowadzona była działalność gastronomiczna.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

4-lesna

Zakończono przebudowę ul. Leśnej i Piaskowej umożliwiającej przejezdność i dojście do poszczególnych posesji w tej części Jarosławca. Pozwoli to na uporządkowanie i poprawę bezpieczeństwa przejazdu i przejścia.

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:04

5-jezierzany

Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jezierzanach

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:03

6-placzabawpostomino

Plac zabaw w Postominie

Ostatnie zmiany w gminie

14.11.2016

09:02

7-jaroslawiec-plaza

3 ha nowej plaży w Jarosławcu

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:53

lacko

24 listopada 2015 roku dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino”. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowano 4 ulice w Jezierzanach, gdzie ułożono nawierzchnie z kostki betonowej, wydzielono ciągi piesze, wybudowano chodniki oraz oświetlenie drogowe.

czytaj więcej »

Ważniejsze inwestycje 2015 roku

08.12.2015

12:44

dzierzecin

13 listopada 2015 r. dokonano uroczystego otarcia świetlicy wiejskiej w Dzierżęcinie, po jej kapitalnym remoncie. W budynku wymieniono podłogi, instalację elektryczną i wodociągową, utworzono węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Na ścianach położono gładzie, zamontowano grzejniki i oświetlenie.

czytaj więcej »

Centrum Kultury i Sportu Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szept Postomina

Elektroniczna mapa gminy Postomino Akty Normatywne System Informacji Przestrzennej gminy Postomino

Międzynarodowy Bieg Po Plaży - Jarosławiec Gmina Postomino z lotu ptaka - zobacz piękne widoki Zaprzyjaźnione gminy

Projekt i wykonanie 2014 Maxus Net Communications & eLoJ project.
Wszelkie prawa zastrzeżone Gmina Postomino (C) Copyright 2015

W tym roku zimy nie będzie, ale za to będzie koncert!!!

zbigniew wodecki